106
profithome.com.pl

Do wynajęcia lokal gastronomiczny 150 m2 | Kazimierz

Lokal użytkowy 150 m2

Kraków, ul. Kupa

14 999 zł

Położenie

Opis nieruchomości

ProFit Home prezentuje lokal użytkowy do wynajęcia o powierzchni 150 m2. Preferowany najem pod kątem gastronomii. Mile widziana restauracja (za wyjątkiem kuchni Indyjskiej i Chińskiej/Tajwańskiej). Prowadzenie dyskoteki nie wchodzi w grę.

 

Zabytkowa kamienica z 1825 roku jest umiejscowiona w dzielnicy Stare Miasto (rejon Kazimierz). Znajduje przy ul. Kupa od strony ul. Józefa. Znakomita lokalizacja gwarantuje przepływ ludzi. Dobre dojście pieszo do przystanków tramwajowych i autobusowych (ok. 6 min. na Dietla, ok. 7 min. na Miodową). Dobry dojazd autem z dwóch stron ulicy. Kamienica jest w bardzo dobrej kondycji technicznej. Nie posiada lokali mieszkalnych tylko hotel co zapewnia komfortowe prowadzenie biznesu związanego z restauracją (brak skarg na wchodzących i wychodzących klientów, muzykę).

 

Lokal użytkowy mieści się na parterze oraz poziomie -1. W cenie najmu pełne wyposażenie pod kątem prowadzenia gastronomii (szafy, umywalki, myjki, pochłaniacze itp.). W cenie najmu meble: drewniany bar, stoły i krzesła, regały na zapleczu. Na wynajmowaną powierzchnię składa się pomieszczenie na parterze, wyposażona kuchnia, zaplecze, wc dla personelu. Poziom -1: toalety dla klientów (damska, męska), bar, 3 sale, zaplecze z magazynem. Pomiędzy parterem a piwnicą dwie windy: jedna do wydawania świeżych posiłków a druga na odbiór naczyń do mycia. Istnieje możliwość postawienia 3 stolików 4 osobowych na zewnątrz przed kamienicą. Ekspozycja okienna północny-wschód.

 

Informacje dodatkowe:

- klimatyzacja

- wyposażenie gastronomiczne (kuchnia) w cenie

- meble restauracyjne w cenie

- dwa poziomy (parter oraz piwnica)

- 12 krzeseł na zewnątrz

- wentylacja mechaniczna

- profesjonalne wyciągi gastronomiczne w kuchni

- zgoda na sprzedaż alkoholu

- ogrzewanie gazowe (kotłownia w budynku)

- światłowód

 

Biuro nieruchomości zastrzega prawo do wyboru klienta (najemcy).

 

Warunki finansowe:

- czynsz najmu 15 000 zł + 23% VAT

- media wg zużycia (gaz, prąd, Internet, woda)

- kaucja 3 mc kwota czynszu najmu

 

Zapraszamy do kontaktu i oglądania


ProFit Home presents a commercial premises for rent with an area of 150 m2. Preferred lease for gastronomy. Restaurant welcome (except Indian and Chinese/Taiwanese cuisine). Running a disco is out of the question.


 


The historic tenement house from 1825 is located in the Old Town district (Kazimierz region). It is located at ul. Kupa from the side of the street. Józefa. The excellent location guarantees the flow of people. Good access on foot to tram and bus stops (approx. 6 minutes to Dietla, approx. 7 minutes to Miodowa). Good access by car from both sides of the street. The tenement house is in very good technical condition. It does not have residential premises, only a hotel, which ensures comfortable running of the restaurant business (no complaints about customers entering and leaving, music).


 


The commercial premises are located on the ground floor and level -1. The rental price includes full equipment for catering (cabinets, washbasins, washers, absorbers, etc.). The rental price includes furniture: wooden bar, tables and chairs, shelves in the back room. The rented area consists of a room on the ground floor, an equipped kitchen, facilities and a toilet for staff. Level -1: toilets for customers (9 women's, men's), bar, 3 rooms, back room with a warehouse. There are two elevators between the ground floor and the basement: one for serving fresh meals and the other for collecting dishes to be washed. It is possible to place 3 tables for 4 people outside in front of the tenement house. Window exposure north-east.


 


Additional information:


- air conditioning


- catering equipment (kitchen) included in the price


- restaurant furniture included in the price


- two levels (ground floor and basement)


- 12 outdoor chairs


- mechanical ventilation


- professional catering extractors in the kitchen


- consent to sell alcohol


- gas heating (boiler room in the building)


- optical fiber


 


The real estate agency reserves the right to choose the client (tenant).


 


Financial conditions:


- rent PLN 15,000 + 23% VAT


- utilities according to consumption (gas, electricity, Internet, water)


- deposit of 3 months, the amount of the rent


 Please contact us and view


פרופיט הום מציגה להשכרה מתחם מסחרי בשטח של 150 מ"ר. שכירות מועדפת לגסטרונומיה. המסעדה מתקבלת בברכה (למעט המטבח ההודי והסיני/טייוואני). הפעלת דיסקו לא באה בחשבון.


 


בית הדירות ההיסטורי משנת 1825 ממוקם ברובע העיר העתיקה (אזור קז'ימייז'). הוא ממוקם בכתובת ul. קופה מהצד של הרחוב. יוזפה. המיקום המעולה מבטיח זרימת אנשים. גישה טובה ברגל לתחנות חשמלית ואוטובוס (כ-6 דקות לדיטלה, כ-7 דקות למיודובה). גישה טובה ברכב משני צידי הרחוב. בית הדירות במצב טכני טוב מאוד. אין בו שטחי מגורים, רק מלון, מה שמבטיח ניהול נוח של עסקי המסעדות (אין תלונות על כניסת ויציאה של לקוחות, מוזיקה).


 


המתחם המסחרי ממוקם בקומת הקרקע ובמפלס -1. מחיר ההשכרה כולל ציוד מלא להסעדה (ארונות, כיורים, מכונות כביסה, בולמים וכו'). מחיר ההשכרה כולל ריהוט: בר עץ, שולחנות וכיסאות, מדפים בחדר האחורי. השטח המושכר מורכב מחדר בקומת הקרקע, מטבח מאובזר, מתקנים ושירותים לצוות. רמה -1: שירותים ללקוחות (9 נשים, גברים), בר, 3 חדרים, חדר אחורי עם מחסן. בין קומת הקרקע למרתף קיימות שתי מעליות: אחת להגשת ארוחות טריות והשנייה לאיסוף כלים לשטיפה. ניתן להציב 3 שולחנות ל-4 אנשים בחוץ מול בית השכירות. חשיפה לחלון צפון מזרח.


 


מידע נוסף:


- מזגן


- ציוד הסעדה (מטבח) כלול במחיר


- ריהוט מסעדה כלול במחיר


- שני מפלסים (קומת קרקע ומרתף)


- 12 כיסאות חיצוניים


- אוורור מכני


- מחלצי קייטרינג מקצועיים במטבח


- הסכמה למכירת אלכוהול


- חימום בגז (חדר דוודים בבניין)


- סיב אופטי


 


משרד התיווך שומר לעצמו את הזכות לבחור את הלקוח (השוכר).


 


תנאים פיננסיים:


- שכר דירה 15,000 PLN + 23% מע"מ


- שירותים לפי צריכה (גז, חשמל, אינטרנט, מים)


- פיקדון של 3 חודשים, גובה דמי השכירות


אנא צור קשר והצג